Table of Contents

Original Articles

Мартель И.И., Дарвин Е.О.
Шукуров Э.М.
Якиманская Ю.О., Горбач Е.Н., Осипова Е.В., Степанов М.А.
Кононович Н.А., Петровская Н.В., Горбач Е.Н., Ступина Т.А., Лунева С.Н., Ковинька М.А.
Мироманов А.М., Усков С.А.
Науменко З.С., Шипицына И.В.
Ковинька М.А., Стогов М.В., Тушина Н.В., Гофман Ф.Ф.
Воронцова Т.Н., Тюляев Н.В., Соломин Л.Н.
Рябых С.О., Ульрих Э.В.
Худяев А.Т., Прудникова О.Г., Коваленко П.И., Муштаева Ю.А.
Жирнов В.С., Сакович В.П.
Гайдук А.А., Потапчук А.А.
Батршин И.Т.
Потемкин А.В., Цейликман В.Э., Синицкий А.И.
Слободской А.Б., Бадак И.С.
Балберкин А.В., Шавырин Д.А.
Кузнецова Е.И., Чепелева М.В., Камшилов Б.В.
Шаповалов В.М., Аверкиев В.А., Кудяшев А.П., Артюх В.А., Мироевский В.Ф.
Антропова И.П., Шлыков И.Л., Кузнецова Н.Л.
Брагина С.В., Матвеев Р.П.
Менщикова Т.И., Аранович А.М.
Хлусов И.А., Шаркеев Ю.П., Пичугин В.Ф., Легостаева Е.В., Рязанцева Н.В., Чечина О.Е., Сазонова Е.В., Биктасова А.К., Зайцев К.В., Нечаев К.А., Дворниченко М.В.
Макарова Э.Б., Захаров Ю.М., Рубштейн А.П., Исайкин А.И.
Трифонова Е.Б.
Золотушкин М.Л., Мензорова Н.В., Кузнецова Н.Л.

Case report

Зырянов С.Я., Солдатов Ю.П., Зырянов С.С.
A result of arthroscopically assisted treatment of a female patient with an outer dislocation of the patella
Карасева Т.Ю., Карасев Е.А.

Literature review

Кесян Г.А., Берченко Г.Н., Уразгильдеев Р.З., Мурадян Д.Р., Дан И.М., Анисимов Е.С., Нахапетян Т.Г.