DOI: http://dx.doi.org/10.18019/1028-4427-2021-27-1

Table of Contents

Original Articles

Lukin S.I., Soldatov I.P., Diachkov A.N.
6-12
Gordienko I.I., Sakovich A.V., Tsap N.A., Marfitsin A.V., Kutepov S.M.
13-16
Khodzhanov I.Y., Soldatov Y.P., Baiimbetov G.D., Edilov U.A.
17-23
Semenkin O.M., Izmalkov S.N., Bratiichuk A.N., Solopikhina E.B., Balakleets S.V., Bogdanova M.A., Kniazev N.A.
24-31
Musikhina I.V., Yazykova A.B., Vlasov M.V., Gordinskaia N.A., Lebedev M.Y., Aleinik D.Y., Tenilin N.A.
32-37
Volchenko D.V., Akhtyamov I.F., Terskov A.Y., Sozonov O.A., Velichko M.N., Udalov Y.D., Semenov M.S., Shpiz Y.Y., Lepsveridze L.T.
38-42
Panin M.A., Zagorodnii N.V., Boiko A.V., Samokhodskaya L.M., Abakirov M.D., Volkov E.E.
43-47
Zayats V.V., Dulaev A.K., Dydykin A.V., Ulyanchenko I.N.
48-54
Tan W., Chen J., Ran R., Zheng W., Oshmianska N.
55-58
Artemiev A.A., Brizhan L.K., Davydov D.V., Bytdaev Z.M., Kashoob A.M., Shipulin A.A., Gululyan G.G.
59-67
Shchurova E.N., Filimonova G.N., Ryabykh S.O.
68-73
Ivanov D.V., Kirillova I.V., Kossovich L.Y., Likhachev S.V., Polienko A.V., Kharlamov A.V., Shulga A.E.
74-79
Nuriakhmetov A.N., Akhtyamov I.F., Tsyplakov D.E., Abdullah A.M., Nuriakhmetova T.Y.
80-86

Case report

Davirov S.M., Urinboev P.U.
87-91
Leonchuk S.S., Ostrovskikh L.A., Sazonova N.V.
92-96
Zhalmagambetov K.L., Ryabykh S.O., Zhdanov A.S., Gubin A.V.
97-103

Literature review

Cherevatyy N.I., Solomin L.N.
104-111
Novakov V.B., Novakova O.N., Churnosov M.I.
112-120
Akhtyamov I.F., Aidarov V.I., Khasanov E.R.
121-127
Klemenov A.V.
128-131