DOI: http://dx.doi.org/10.18019/1028-4427-2020-26-2

Table of Contents

Editor-in-chief column

Bushnev S.V., Zagorodny N.V., Burtsev A.V., Stogov M.V., Ovchinnikov E.N., Gubin A.V.
161-165

Original Articles

Ilchenko D.V., Ryazantsev M.S., Kardanov A.A., Korolev A.V.
166-172
Parshikov M.V., Bardiugov P.S., Yarygin N.V.
173-178
Shchudlo N.A., Varsegova T.N., Stupina T.A., Shchudlo M.M.
179-184
Gatamov O.I., Dolganova T.I., Dolganov D.V., Borzunov D.Y., Chibirov G.M., Popkov D.A.
185-190
Yildiz K., Yildiz V.
191-197
Susliaev V.G., Shcherbina K.K., Smirnova L.M., Zamilatsky Y.I., Koltsov A.A., Sokurov A.V., Ermolenko, T.V.
198-205
Kotelnikov A.O., Ryabykh S.O., Burtsev A.V.
206-211
Bastian D., Martiana I.K.
212-215
Mokhovikov D.S., Stupina T.A., Varsegova T.N., Diuriagina O.V., Emanov A.A., Borzunov D.Y.
216-221
Gilev M.V., Volokitina E.A., Antropova I.P., Bazarny V.V., Kutepov S.M.
222-227
Akhtyamov I.F., Shakirova F.V., Korobeynikova D.A., Han H.Z., Sidoruk E.I.
228-233

Case report

Zaretskov V.V., Arsenievich V.B., Likhachev S.V., Stepukhovich S.V., Shul’ga A.E., Mizyurov S.A.
234-237
Tikhilov R.M., Shubnyakov M.I., Boyarov A.A., Riahi A., Shubnyakov I.I.
238-243
Barawi O.A., Raoof S.S., Muhsin A.A.
244-247

Literature review

Pozdeev A.P., Belousova E.A., Sosnenko O.N.
248-253
Kolesnikov S.V., Diachkova, G.V., Komarova E.S.
254-260
Bragina S.V.
261-265
Zagorodny N.V., Kolesnik A.I., Lazarev A.F., Solod E.I., Ochkurenko A.A., Bukhtin K.M., Sergeev S.V., Shesternya N.A., Donchenko S.V., Dorokhin A.I.
266-274
Byvaltsev V.A., Kalinin A.A., Ryabykh S.O., Burtsev A.V., Shepelev V.V., Ochkal S.V., Polkin R.A., Biryuchkov M.Y.
275-281

History

Ponomarenko G.N., Shcherbina K.K., Smirnova L.M., Sokurov A.V., Bol’shakov V.A., Burov G.N., Kuz’menko E.I., Ermolenko T.V., Belyanin O.L.
282-288