DOI: http://dx.doi.org/10.18019/1028-4427-2017-23-2

Table of Contents

Original Articles

Krasnov V.V., Kubrak N.V., Kirsanova A.I.
134-139
Burtsev A.V., Gubin A.V.
140-146
Gubin A.V., Ulrich E.V., Ryabykh S.O., Burcev A.V., Ochirova P.V., Pavlova O.M.
147-153
Basankin I.V., Takhmazyan K.K., Afaunov A.A., Ponkina O.N., Malakhov S.B., Shapovalov V.K., Volynskiy A.L.
154-161
Naumov D.G., Mushkin A.I., Pershin A.A.
162-167
Voitenkov A.N., Minkin A.V., Skripchenko N.V., Samoilova I.G., Klimkin A.V., Aksenova A.I., Petrova N.S., Petrova D.A.
168-171
Ratkin I.K., Dolgov S.V., Matulevich A.V., Kruglov I.A.
172-179
Gubin A.V., Prudnikova O.G., Burtsev A.V., Khomchenkov M.V., Kotel'nikov A.O.
180-186
Likholetov A.N., Ivliev D.S.
187-194
Dolganov D.V., Kolesnikov S.V., Dolganova T.I.
195-200
Saifutdinov M.S., Skripnikov A.A., Ryabykh S.O., Ochirova P.V.
201-205

Case report

Skriabin E.G., Breev D.M., Sergeev K.S., Smirnykh A.G.
206-208
Basankin I.V., Takhmazyan K.K., Afaunov A.A., Malakhov S.B., Shapovalov V.K., Volynskiy A.L.
209-215
Ryabykh S.O., Savin D.M., Filatov E.I.
216-219

Literature review

Ryabykh S.O., Pavlova O.M., Klimov V.S.
220-227
Burtsev A.V., Ryabykh S.O., Kotelnikov A.O., Gubin A.V.
228-235
Mukhametov U.F., Liulin S.V., Meshcheriagina I.A.
236-240
Komolkin I.A., Agranovich O.E.
241-247

Abstract review of foreign publications

Инструментальное лечение деформаций позвоночника у детей (продолжение)
248-261

Conference proceedings

Материалы научно-практической конференции с международным участием «Илизаровские чтения» и IV съезда травматологов и ортопедов Уральского федерального округа – Курган, 2017